Pilonidalcystor - a surgery

Vad är Pilonidalcystor?

Pilonidalcystor är en vanlig åkomma som ofta drabbar unga vuxna, särskilt män. En pilonidalcysta är en onormal ficka i huden som innehåller hår och hudrester, och den uppstår vanligen nära svanskotan. Dessa cystor kan orsaka smärta, svullnad och ibland infektioner, vilket kan leda till att de fylls med var och bildar en abscess.


Orsaker till pilonidalcystor

Orsakerna till pilonidalcystor är inte helt klarlagda, men några faktorer som kan bidra till utvecklingen av dessa cystor inkluderar:

  • Överdriven hårväxt
  • Täta hårsäckar
  • Långvarigt sittande
  • Genetiska faktorer
  • Hudirritation eller skador i området kring svanskotan

Behandling för pilonidalcystor

Om du har en pilonidalcysta finns det olika behandlingsmetoder för att lindra besvären och förhindra återkommande problem. 

Pilonidalcystor operation

För återkommande eller kroniska pilonidalcystor kan en operation vara den bästa lösningen. Vid en operation av pilonidalcystor avlägsnar kirurgen hela cystan och dess innehåll för att förhindra framtida infektioner och problem. Operationen kan utföras på olika sätt, inklusive öppna och stängda tekniker beroende på cystans storlek och komplexitet.

Om du misstänker att du har en pilonidalcysta eller har återkommande problem, boka en tid hos oss för en konsultation. Våra experter kommer att bedöma ditt tillstånd och rekommendera den bästa behandlingen, inklusive eventuell operation, för att lindra dina besvär och förbättra din livskvalitet.

To top