Fetma - a surgery

Vad är fetma?

Om du har en övervikt som kan orsaka ohälsa kan en fetmaoperation vara ett alternativ för att hjälpa dig till ett längre och mer hälsosamt liv. Du måste vara beredd på att ändra levnadsvanor både före och efter operationen. Det gör att risken minskar för komplikationer och att du undviker att gå upp i vikt igen. Våra kirurger gör alltid en individuell bedömning kring om fetmaoperation är ett bra alternativ för dig och ni fattar gemensamt ett beslut om eventuell operation och metod. Det beslutet fattas bland annat utifrån hur kraftig fetma du har och om du har andra sjukdomar. I samarbete med Kirurghuset

Vi erbjuder hela utbudet för behandling mot fetma i samarbete med Kirurghuset i Västerås. Operationen utförs i operationssalar som håller högsta möjliga standard av kirurger och personal med lång erfarenhet av fetmakirurgi.

Hur behandlar vi din fetma säkert?

Behandlingsmetoder

Läkemedel mot övervikt

Vi kan erbjuda medicinsk överviktsbehandling med ett läkemedel som kan vara aktuellt för dig som är över 18 år och med ett BMI över 27. Behandlingen lämpar sig bra för dig som behöver gå ner i vikt av medicinska orsaker och av ohälsa. Medicinen bygger på GLP-1 som är ett naturligt hormon i kroppen som hjälper oss att känna mättnad. Du träffar en av våra kirurger för en hälsoundersökning och läkaren beslutar om medicinsk överviktsbehandling är rätt för dig. I sådana fall kan medicin vara aktuell att skriva ut. En obesitasoperation kan också vara ett alternativ om du har en övervikt som kan orsaka ohälsa. Vi följer upp dig under din behandling, både med samtal med dietist och genom nya prover när det medicinskt krävs.

Gastrisk ballong

När vi behandlar din övervikt med hjälp av gastrisk ballong så placerar våra kirurger med hjälp av ett endoskop en silikonballong i din magsäck. När ballongen är på plats så fylls den med steril koksaltlösning och en typ av färgämne. Ballongen fyller delvis ut din magsäck och ger dig en mätthetskänsla. Denna metod visar i flera internationella studier på en viktminskning som är tre gånger större än genom diet och motion.Efter 6–12 månader tar vi bort din ballong.

Gastric sleeve

Vid detta ingrepp opererar vår kirurg bort 80% av din magsäck, och resterande magsäck får formen av ett rör eller en ärm – därav namnet ”sleeve”.
Ingreppet Gastric sleeve genomförs med hjälp av titthålskirurgi och lämnar bara några små ärr på din mage. Du är sövd under hela ingreppet som tar ungefär en och en halv timme. I de allra flesta fall kan du gå hem redan dagen efter operationen.

Detta ingrepp leder till att dina hungerkänslor minskar, och du kan bli av med ca 50-80% av din övervikt redan efter ett till två år. Magvolymen kommer på sikt kunna öka något och du uppnår därför allra bäst effekt genom att du kombinerar Gastric sleeve med nya hälsosamma vanor.

Gastric bypass

Vid detta ingrepp kopplas en stor del av magsäcken och första delen av tunntarmen bort. Detta innebär att maten du äter når tunntarmen snabbt, och du blir fortare mätt. Den del av magsäcken som kopplas bort och första delen av tunntarmen kopplas ihop med tunntarmens mellersta del. Där tillförs bukspott och galla som bryter ner maten.

Efter att du genomgått en gastric bypass-operation kan du må illa och känna dig matt om du äter för fort eller för mycket mat och du känner ofta inte samma sug efter söt och fet mat som innan din operation.

Gastric bypass genomförs med hjälp av titthålskirurgi och lämnar bara några små ärr på din mage. Du är sövd under hela ingreppet som tar cirka 45 min och du går hem som regel redan dagen efter operationen.

To top