Gallsten - a surgery

Vad är gallsten?

Gallsten, eller Kolelithiasis, är ett tillstånd där stenar bildats i gallan på grund av kolesterol och gallsalter. Stenarna kan gradvis växa i storlek eller antal och kan orsaka dig mycket smärta, inflammation och andra problem exempelvs bukspotkörtelinflammation. Våra kirurger diagnostiserar enkelt gallsten genom undersökning med ultraljud.

Hur märker du av din gallsten?


Du behöver inte alltid märka till vardags att du har gallstenar då det är ovanligt att de ger dagliga symtom. Men om du har gallstensbesvär kommer de ofta efter måltider, särskilt om du har ätit fet mat. Du kan känna då smärta under revbenen på din högra sida. Det kan också göra ont högt uppe i magen vid mellangärdet. Smärtan kan stråla ut mot ryggen och höger skulderblad. Du kan också känna dig uppblåst och bubblig i magen, känna dig illamående och kallsvettig eller till och med kräkas. 


Hur behandlar vi din gallsten säkert?

Våra kirurger kan på ett smärtfritt sätt behandla din gallsten med hjälp av titthålskirurgi (laparoskopisk kolecystektomi) där man opererar bort gallblåsan. Denna metod innebär att du får mycket små operationssår och minimal smärta efter din operation. Du återhämtar dig snabbt efter ingreppet och kan återgå till dina vardagliga aktiviteter efter något dygn. 

To top