Hudcancer - a surgery

Vad är hudcancer?

Hudcancer är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser i huden.Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudcancer. Våra kirurger har stor erfarenhet både vad gäller bedömning och handläggning av de olika typerna av hudcancer. 


Hur behandlar vi hudcancer säkert?

Det finns olika metoder för att ta bort dina hudförändringar, och vi kan erbjuda dig hjälp med olika metoder beroende på typen av hudförändring.
Vid behov av kompletterande behandling kan vi självklart remittera dig vidare.

To top