Kosmetiskt besvärande hudåkommor och ärr - a surgery

Vad är kosmetiskt besvärande hudåkommor och ärr?

Ärrbildning är en del av hudens naturliga läkningsprocess. När såret läker bildas ärrvävnad på huden. När såret har läkt kallas det för ett ärr. Då finns det inte längre en beläggning på sårytan och huden är stängd. Vissa ärr kan upplevas som kosmetiskt besvärande för dig, och i vissa fall finns det metoder för att åtgärda detta. Detta kan också gälla andra typer av kosmetiskt besvärande hudåkommor som hudflikar eller liknande. Våra kirurger kan hjälpa dig med en bedömning kring huruvida ett kirurgiskt ingrepp kan vara aktuellt i just ditt fall. 


Hur behandlar vi kosmetiskt besvärande hudåkommor och ärr säkert?

Efter en konsultation med våra kirurger får du förslag på den behandling som är bäst för just dig. Behandlingen kan i vissa fall innebära att vi skär bort hudförändringen eller behandlar den med laser för att åstadkomma ett fint kosmetiskt resultat. 

To top