Om oss - a surgery

Varför ska du välja A-surgery?

På våra kliniker träffar du alltid kirurger med stor erfarenhet. Tillsammans med dig som patient skapar vi vården du behöver. Med garanterad kontinuitet och personlig läkarkontakt är vi det snabba och trygga alternativet när du vill investera i din hälsa.

Vi utgår från dina behov och besvär och erbjuder dig lättillgänglig hjälp med skonsamma och effektiva metoder. Uppdaterade med moderna, beprövade behandlingsmetoder hittar vi tillsammans det som passar dig bäst.

Vårt team

Elias Tsiolis

Kristin Engström

Evangelos Tachtaras

To top