Elias Tsiolis - a surgery

Dr Elias Tsiolis

Överläkare

Dr Elias Tsiolis är en mycket erfaren och skicklig kirurg med över 20 års operativ verksamhet, varav 12 år i överläkarbefattningar. Han har gått sin grundutbildning till kirurg vid Torsby sjukhus 2007–2011. Elias är ackrediterad bakjour från Svenska Kirurgiska Föreningen och han har varit Överläkare samt medicinskt ledningsansvarig kirurg på Kungälvs sjukhus i Västra Götaland samt Överläkare och Verksamhetschef för Kirurgin i både Karlstad och Arvika i Värmland, 

Som överläkare i kirurgi har Elias utbildat flera yngre kirurger i bråckkirurgi, gallkirurgi, proktologi, endoskopi mm. Elias har ett mycket patientvänligt och holistiskt bemötande då han ser först och främst människan i mötet med patienten. 

To top